Zabezpečenie dôchodku

Na dôchodok by ste mali myslieť už dnes

Aby ste boli zabezpečený na dôchodok, musíte na to myslieť už pri nástupe do svojej prvej práce. Po odsúhlasení vekového dôchodkového stropu dôchodky v budúcnosti klesnú až takmer o 10 %. Preto sa klasický spôsob šporenia v bankovom produkte zdá byť neefektívne. Nie len že si tam na dôchodok nenašporíte, dokonca Vám to neochráni peniaze ani pred znehodnotením. 

Ako si môžete zabezpečiť dôchodok?

I. pilier – Povinné dôchodkové sporenie

Štátny dôchodok alebo aj poistenie ktoré spravuje Sociálna poisťovňa.  Nárok získať starobný dôchodok kto nadobudol dôchodkový vek a mal aspoň 15 rokov dôchodkové poistenie. V dôchodkovom poistení sa peniaze sporiteľov nesporia ale vyplácajú sa súčasným dôchodcom. Je dôležité vedieť že neplatí rovnica že vysoký plat Vám zabezpečí aj vysoký starobný dôchodok. Je preto veľmi dôležité, nebyť závislá iba od štátu, ale svoju finančnú budúcnosť začať budovať formou súkromného sporenia. 

II. pilier – Starobné dôchodkové sporenie

Tento pilier slúži na sporenie svojho vlastného súkromného dôchodku. Využívajú sa peniaze, ktoré odvádzate štátu, preto za tento pilier nič neplatíte. Vy si volíte, dôchodcovskú správcovskú  spoločnosť  a aj to ako sa má starať o vaše peniaze. Veľkým benefitom II. piliera je to, že tieto peniaze sú dedičné. To znamená, že úspory neprepadnú v prospech štátu. ale zdedí ich buď Vami zvolená osoba alebo to prejde do dedičského konania. Je potrebné si dávať pozor, pretože do II. pilier sa môžete prihlásiť iba do dovŕšenia 35 roku života.

III. pilier – Dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

Sporenie v tomto sektore sa financuje prostredníctvom dobrovoľných príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Ak Vám zamestnávateľ prispieva do III. piliera, ide o veľmi výhodnú formu sporenia na dôchodok a preto by ste to mali využiť.

IV pilier – Súkromné investovanie

Štvrtý pilier predstavuje všetky ostatné možnosti sporenia a dôchodok. Vy rozhodujete koľko, kde a ako si nasporíte na dôchodok. Počas Vášho aktívneho života môžete preto využiť všetky možnosti šetrenia na dôchodok.

Môžete šetriť v rôznych fondoch, môžete investovať do nehnuteľnosti alebo drahých kovov. Predstavivosti sa medze nekladú.

Založenie druhého pilieru Vám môže za život vybudovať majetok až 100 000 €. Sú to ako peniaze spadnuté na zemi, po ktoré sa musíte iba zohnúť.

S akými možnosťami zabezpečenia dôchodku Vám viem pomôcť?

II. pilier - starobné dôchodkové sporenie

Založím Vám druhý pilier. Vyberiem Vám vhodné portfólio, ktoré Vám pomôže so zabezpečením lepšieho dôchodku. Za 2. pilier nič nezaplatíte. Nezabudnite že tento pilier si môžete vytvoriť iba do 35 roka života.

2. pilier
3. pilier

III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

Ak Vám zamestnávateľ prispieva na III. pilier, mali by ste to využiť. Pomôžem Vám s výberom vhodného fondu, ktorý Vám bude zarábať.

Začnite so sporením na dôchodok už dnes

Demografický vývin naznačuje že mladých ľudí bude ubúdať a starších pribúdať, preto je zodpovedné myslieť na svoj dôchodok už dnes.

Výber vhodného portfólia

Tak ako sme všetci rozdielny, každý potrebuje iný typ šetriaceho portfólia. Ktorý je preňho vhodný.

Možnosť zdedenia

Ak šetríte iba v I. pilieri a niečo sa Vám stane, Vaša rodina z toho nebude mať nič. To v II. a III. neplatí.

Starostlivosť

V prípade potreby som stále k dispozícii poradiť.

Ak máte záujem o naše služby, vyplňte prosím formulár alebo nás kontaktujte priamo.