Bezplatné pripomenutie STK,TK,EK

Každý deň sme zahltený informáciami, ktoré si musíme pamätať. Ak je možnosť pomôcť si modernou technológiou, je dobré to využiť. Preto sme pre Vás pripravili pripomienkovač STK,TK a EK, vďaka ktorému si budete môcť aspoň o trochu zjednodušiť život.

Termín Vašej nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z poslednej kontroly Nájdete to  v osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepke na čelnom skle. Pri vozidlách, ktoré sa chystajú na svoju prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (Osvedčenie o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla.

Aby sme Vám uľahčili prácu a aby ste si nemuseli pamätať tieto termíny alebo ich neustále sledovať, ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom cez SMS alebo e-mail včas upozorní na koniec platnosti STK, technickej alebo emisnej kontroly. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Bezplatná pripomienka STK,TK,EK

Nastavte si bezplatnú pripomienku na technickú a emisnú kontrolu. Tento nástroj Vám neponúkne žiadna konkurencia. Je to pomôcka ktorá Vám výraznou mierou zjednoduší život a pomôže Vám predísť hrozbe pokuty.

Pripomienka Vám príde formou sms správy alebo formou emailu. Už sa viac nebudete musieť obávať že na túto povinnosť zabudnete.

stk pripomienka