Zrušenie životného poistenia

Životné poistenie môže zaniknúť viacerými spôsobmi:

Výpoveď poistnej zmluvy životného poistenia

Poisťovňa nesmie v priebehu trvania životného poistenia vypovedať poistnú zmluvu životného poistenia, klient je proti tomu chránený zákonom. Jedinou výnimkou je obdobie do 2 mesiacov od uzavretia poistenia. Na druhej strane klient môže vypovedať poistnú zmluvu, ale keďže ide väčšinou o dlhodobé sporenie, zrušenie životného poistenia je pre klienta väčšinou nevýhodné, a to najmä v prvých rokoch trvania poistnej zmluvy. Návod na podanie výpovede nájdete v našej poradni – výpoveď poistnej zmluvy.

Zánik životného poistenia pre nezaplatenie poistného

V prípade nezaplatenia prvého poistného do 3 mesiacov od jeho splatnosti poistenie zaniká. Ak nie je zaplatené následné poistné, poistenie zaniká do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. To hovorí zákon. V praxi však existujú produkty životného poistenia, ktoré sa podmienkami odchyľujú od základných ustanovení občianskeho zákonníka. Napr. pri investičnom životnom poistení, keď neplatíte poistné, po určitom zmluvne stanovenom čase sa poistenie dostane do tzv. splateného stavu, kedy už nie ste poistený(á), ale peniaze sa vám zhodnocujú. V prípade pochybností sa teda radšej poraďte so svojím poisťovacím agentom a dajte si vysvetliť jednotlivé ustanovenia poistných podmienok.

Zdroje:

www.poistenie.sk/osobne/zivotne