Zrušenie KASKO poistenia

Termín ukončenia závisí od podmienok poisťovne

Zrušenie poistnej zmluvy závisí od Vašej poisťovne, niektoré poisťovne akceptujú žiadosť ihneď (v deň doručenia žiadosti).

 

Výpoveď pred výročným dňom

Ukončiť platné havarijné poistenie je možné zo strany poisteného formou výpovede.

 

Výpoveď musí byť podaná min. 6 týždňov pred výročným dňom

Ak nie ste s poistením spokojní alebo chcete prejsť po skončení dojednaného obdobia k inej poisťovni, je potrebné, aby ste výpoveď doručili najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

 

Výpoveď z dôvodu zmeny majiteľa auta

Dôvodom pre zrušenie havarijného poistenia môže byť aj zmena majiteľa auta pri predaji alebo darovaní. V tomto prípade je potrebné okrem žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy doložiť aj kúpno-predajnú resp. darovaciu zmluvu, alebo kópiu technického preukazu.

Výpoveď z dôvodu krádeže

Zrušiť havarijné poistenie môžete aj vtedy, keď vám auto ukradnú. Poisťovne pri takejto situácii vyžadujú okrem žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy aj doloženie viacerých dokumentov.

 

Určite bude potrebné doložiť aj policajný protokol o krádeži vozidla.

 

Výpoveď z dôvodu škodovej udalosti

Výpoveď sa podáva do 1 mesiaca od oznámenia škodovej udalosti.

 

Výpoveď z dôvodu zániku

Ďalším z dôvodov, pre ktorý môžete zrušiť zmluvu na havarijné poistenie, je zošrotovanie auta, čiže jeho zánik. V tomto prípade nezabudnite doložiť k výpovedi aj potvrdenie o likvidácii auta.

 

Výpoveď z dôvodu vyradenia z evidencie vozidiel

Ak bude vaše auto vyradené z evidencie vozidiel, vypoviete havarijné poistenie výpoveďou a priložíte k nej potvrdenie o vyradení auta z evidencie vozidiel.

 

Spôsob doručenia výpovede

Výpoveď sa dá vo väčšine prípadov doručiť poštou, osobne na niektorú z pobočiek alebo online. Ak sa na pobočku poisťovne vyberiete osobne, nezabudnite si vypýtať potvrdenie o doručení výpovede v daný deň.

 

Vyhnete sa tak prípadným nedorozumeniam, ak by sa náhodou práve vaša výpoveď nedopatrením stratila. Predtým si ale overte, či práve vaša poisťovňa tento spôsob podania výpovede akceptuje.

 

Na čo pri výpovedi nezabudnúť?

V prípade, že podávate výpoveď z iného dôvodu než je koniec poistného obdobia, nezabudnite si od vašej poisťovne vyžiadať vyplatenie zvyšku nespotrebovaného poistného.

 

Predtým, než poisťovni doručíte výpoveď, dôkladne si prečítajte podmienky platného havarijného poistenia a nezabudnite sa uistiť, že vami zvolený spôsob doručenia bude poisťovňa akceptovať.

 

Zánik poistenia nezaplatením poistného

Nápad neplatiť niekoľko mesiacov poistné preto, aby poisťovňa sama zmluvu ukončila, nie je najlepší a ja ho určite neodporúčam.

Rátajte s tým, že kým poisťovňa zruší zmluvu z dôvodu neuhradenia havarijného poistenia budete poistení a poistné za toto obdobie bude potrebné doplatiť.

Zdroje:

https://www.onlia.sk/novinky/ako-zrusit-havarijnu-poistku