Všetko o KASKO poistení

Havarijné poistenie

Toto poistenie, označované často ako kasko, sa dojednáva na škody vzniknuté v dôsledku havárie vozidla (väčšinou motorových pozemných vozidiel, ale špeciálne typy poistenia sa používajú aj pre poistenie lietadiel alebo plavidiel). Zvyčajne sa dojednáva v uvedenej variante All Risks: okrem vlastnej havárie zahŕňa aj poistenie proti odcudzeniu alebo vandalizmu, nárazu, pádu apod. S poistením vlastného vozidla možno pripoistiť aj nadštandardnú výbavu (autorádio, navigáciu), čelné sklo (ktoré býva inak uvedené v tzv. výlukách z poistenia), batožinu apod. Časté býva aj poistenie prepravovaných osôb pre prípad úrazu.

Súčasťou havarijného poistenia sú často aj asistenčné služby, ktorých rozsah (limity apod.) však býva rôzny – je daný poistnými podmienkami.

V havarijnom poistení sa častejšie ako u iných typov poistenia uplatňuje bonus (zníženie poistného pri bezškodnom priebehu poistenia) alebo naopak malus (zvýšenie poistného pri častejších poistných udalostiach).

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)
  • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň…)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEivotn%C3%A9_poistenie

https://www.insia.sk/poistenie-os-b/poistenie-vozidiel/