Úrazové poistenie sedadiel

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, aj menšie úrazy.

Toto poistenie je navyše možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu.

Výhody poistenia sedadiel:

  • vysoké poistné sumy – limity poistného krytia;
  • poistenie pre územie celého sveta;
  • najlepší pomer medzi výškou poistných súm a cenou poistenia;
  • poistné plnenie priznávané aj za ľahšie úrazy;
  • jednoduché online uzavretie poistenia z pohodlia obývačky alebo kancelárie alebo z mobilného telefónu;
  • poistenie sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo vozidle – kohokoľvek, kto aktuálne sedí v aute, nezáleží na vzťahu k vodičovi alebo majiteľovi auta;
  • nemusíte sa zaväzovať na dlhý čas – poistenie sa uzatvára na 1 rok, pred vypršaním doby 1 roka stačí zaplatiť na ďalší rok a poistenie sa automaticky predĺži o ďalší rok;
  • garantované plnenie od veľkej medzinárodnej poisťovne;
  • jazda s pocitom istoty na ceste

Zdroje:

www.poistenie.sk

https://www.insia.sk/poistenie-os-b/poistenie-vozidiel/