Poistenie zodpovednosti za škodu znamená, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov.

Poistenie zodpovednosti kryje ujmy na živote a zdraví, škody na majetku alebo súvisiace finančné škody alebo nemajetkovú ujmu, ktorú neúmyselne spôsobíte iným osobám pri bežnom občianskom živote, alebo v súvislosti s vedením vašej domácnosti či prevádzkou jej zariadenia.

Táto škoda môže byť spôsobená na majetku, na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda. Poistenie zodpovednosti je možné uzatvoriť samostatne, ale obyčajne sa dojednáva spolu s poistením súkromného majetku (dom, domácnosť) alebo je súčasťou celoročného cestovného poistenia. Väčšinou sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti, pričom je možné kryť aj zodpovednosť za domáce zvieratá.

Okrem vás budú automaticky poistení aj všetci členovia vašej domácnosti a v závislosti od dohodnutého rozsahu poistenia sa ďalej poistenie môže vzťahovať aj na ďalšie osoby ako napríklad pomocník v domácnosti, opatrovateľka alebo váš podnájomník.

Poistenie je lacné a v niektorých poisťovniach dokonca ako automatická súčasť k inému poisteniu. Škody môžu byť likvidačné pre jednotlivca alebo rodinu, preto je občianska zodpovednosť vážna záležitosť a nehodno ju podceňovať.

 

Zdroje:

https://www.axa.sk/produkty/domov/poistenie-zodpovednosti-za-skodu/obsah/popis/

finpomb.sk/produkty/poistenie-obc-zodpovednosti/