Poistenie na hory

Čo všetko je kryté horským poistením?

Horské poistenie sa poskytuje v niekoľkých poistných balíkoch, ktorých rozsah krytia sa môže mierne líšiť. Každé poistenie do hôr však kryje zásahy horskej služby akými sú:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni
 • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • preprava osoby v tiesni (zem aj vzduch)

Skúsenosti záchranárov a štatistiky poisťovní ukazujú, že v letných mesiacoch sú najčastejším dôvodom zásahov horskej záchrannej služby menšie úrazy a zranenia (podvrtnuté členky, kolená a pod.), strata orientácie a zablúdenie v horách. Nejde teda o žiadne extrémne úrazy či tragické prípady, no i napriek tomu sú ceny za zásahy záchranárov neskutočne vysoké. Len pre ilustráciu: najvyššia poistná suma, ktorá bola vyplatená z poistenia horskej služby, predstavovala 3 850 €. Išlo pritom o obyčajné podvrtnutie kolena a prevoz pacienta späť do doliny.

POZOR! Ak cestujete na turistiku do zahraničia, musíte si uzatvoriť cestovné poistenie s príslušným pripoistením na hory.

Aké druhy poistenia na hory možno uzatvoriť?

Podľa časovej platnosti sa poistenie do hôr rozlišuje na:

 • krátkodobé
 • dlhodobé (celoročné)

Krátkodobé poistenie na hory je vhodné uzatvárať pri jednorazových výletoch, sezónnych lyžovačkách či turistických zájazdoch. V prípade, že na hory chodíte viackrát do roka, prípadne opakovane, je určite výhodnejšie uzatvoriť celoročné horské poistenie s poistným krytím na celých 365 dní.

Poistenie horskej služby sa podľa rozsahu krytia rozlišuje na balíky:

 • základného krytia
 • rozšíreného krytia
 • nadštandardného krytia

Základný balík poistenia na hory je určený pre bežných, rekreačných turistov, ktorí sa počas pobytu v horách chcú venovať napríklad vychádzkovej alebo horskej pešej turistike, jazde na horskom bicykli, horolezectvu či jaskyniarstvu. Rozšírený balík horského poistenia je určený skôr pre náročnejších horalov s krytím rizikových a extrémnych činností a športov. Nadštandardné poistné krytie ponúka len jedna poisťovňa a zahŕňa pripoistenia kryjúce storno služby a ochranu dovolenkovej domácnosti – teda riziká, ktoré nesúvisia priamo s vysokohorskými aktivitami.

POZOR! Jednotlivé varianty poistenia do hôr sa môžu od seba líšiť v drobných detailoch, napr. lyžovanie na vyznačených zjazdovkách verzus lyžovanie mimo vyznačených tratí. Vždy preto venujte zvýšenú pozornosť všeobecným zmluvným podmienkam a v prípade nejasností sa informujte priamo u príslušnej poisťovne.

Ako predchádzať úrazom na horách?

Pred každou návštevou hôr si zistite základné informácie o horskej oblasti, do ktorej sa chystáte, a prípadne aj o náročnosti jej terénu. Zabezpečte si správne vybavenie, to vás môže ochrániť nielen pred výkyvmi počasia, ale aj nežiaducimi úrazmi. Počas pobytu v horskom prostredí sa správajte zodpovedne, neohrozujte seba ani iných návštevníkov hôr a vždy dodržiavajte pokyny Horskej služby a základné pravidlá bezpečnosti.

Základné pokyny Horskej záchrannej služby, ktorými by ste sa mali riadiť počas pobytu v horách:

 • sledujte výstražné informácie súvisiace s bezpečným pohybom v horách (napr. na www.hzs.sk)
 • vyberajte si turistické trasy primerané vašim schopnostiam a zdravotnému stavu
 • priebeh túry si dopredu naštudujte v mape alebo turistickom sprievodcovi a vždy používajte aktuálne mapy
 • pred túrou si zistite aktuálny vývoj počasia pre celý čas vašej túry
 • prispôsobte svoj výstroj obťažnosti terénu a počasiu (nezabúdajte na turistické palice)
 • ak sa chystáte ísť na túru sami, vždy sa presvedčte, že máte nabitý mobilný telefón
 • bez ohľadu na to, či idete sám alebo nie, dajte vždy vedieť blízkej osobe alebo aj viacerým osobám, aký je cieľ, trasa a predpokladaný čas návratu vašej túry
 • na túru vyrážajte skoro ráno a snažte sa ju ukončiť ešte pred zotmením
 • do hôr si so sebou berte vždy lekárničku na poskytnutie prvej pomoci, dostatok jedla aj pitia
 • majte na pamäti, že na zostup potrebujete asi 2/3 času trvania výstupu
 • ak sa počasie zhoršuje, nepokračujte ďalej a radšej sa vráťte späť alebo si nájdite vhodný úkryt
 • nekráčajte v tesnej blízkosti okrajov chodníka (môže byť nestabilný) a pri fotografovaní v exponovanom teréne sa vždy pridŕžajte alebo istite

Pred tým, ako sa vydáte do hôr, prečítajte si kompletné bezpečnostné pokyny HZS.

Zdroje:

www.netfinancie.sk/poistenie-na-hory/