Poistenie finančnej straty vozidla (GAP)

K čomu slúži 100 % GAP poistenie?

Je to poistenie finančnej straty alebo poistenia vašej investície pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel). GAP poistenie je samostatné základné poistenie, ktoré sa uzatvára ako vhodný doplnok k havarijnému poisteniu a od bežného havarijného poistenia sa odlišuje.

GAP poistenie a pokles trhovej hodnoty vozidla

Nové auto začína strácať svoju trhovú hodnotu už v okamihu, kedy ho kúpime. Týmto poistením a 100 % krytím hodnoty vozidla s poistením GAP chránite vaše auto viac ako len havarijným poistením a zabraňujete prudkému poklesu hodnoty a ceny vozidla počas prvých rokov po jeho zakúpení. Hodnota vozidla klesá najmä v prvých troch až piatich rokoch v závislosti od značky a modelu vozidla. GAP poistenia trvajú práve preto 3 – 5 rokov. Poistenie GAP kryje finančnú stratu a hodnotu vašej investície práve v tomto najrizikovejšom období.

Plnenie z havarijného poistenia

Havarijné poistenie kryje vaše riziko do výšky všeobecnej (trhovej) ceny auta v čase poistnej udalosti. Poistné plnenie z havarijného poistenia sa naviac znižuje o sumu spoluúčasti dojednanej v havarijnej poistke. Pri odcudzení vozidla môže v prvých 3 rokoch trhová hodnota vozidla poklesnúť tak dramaticky, že i s najlepším havarijným poistením dostanete poistné plnenie napr. len vo výške polovice z ceny, za ktorú ste vozidlo kúpili. Ale nemusí to tak byť!

Plnenie z poistenia GAP

Toto poistenie Vám v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla uhradia rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou (trhovou, časovou cenou) vozidla, ktorú vám vyplatí poisťovňa, kde máte vozidlo havarijne poistené. Naviac, toto poistenie zároveň kryje aj straty, ktoré Vám spôsobí spoluúčasť v havarijnom poistení – umožňujú totiž aj poistenie náhrady spoluúčasti.

GAP poistenie a poistné riziká

KRÁDEŽE ÁUT

 • ročne je odcudzených viac ako 5 000 automobilov
 • objasnenosť krádeží vozidiel na Slovensku je 20 % (v Bratislave iba 8 %)
 • škody spôsobené krádežami automobilov ročne predstavujú viac ako 49,8 mil. €

Plnenie z GAP poistenia nastáva, ak vozidlo je odcudzené a do 30 kalendárnych dní od udalosti nie je nájdené. Pri poistení daného rizika je plnenie do 100 % hodnoty vozidla.

HAVÁRIE VOZIDIEL

 • v priemere každých 9 minút je na Slovensku nahlásená dopravná nehoda
 • teda asi 165 nehôd denne a 60 300 nehôd ročne

ŽIVELNÉ UDALOSTI

Pri totálnej škode na vozidle spôsobenej haváriou alebo živelnou udalosťou nastáva plnenie z GAP poistenia vtedy, ak náklady na opravu vozidla prekročili jeho časovú cenu (všeobecnú hodnotu), do ktorej maximálne plní škodu havarijná poisťovňa.

Výhody 100% GAP poistenia

 • možnosť 100 % návratu vašej investície a dostatok prostriedkov na obstaranie nového auta
 • jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy a vybavenie poistnej udalosti
 • možné uzatvoriť pre nové i ojazdené vozidlá
 • poistné plnenie oboma poisťovňami je veľmi rýchle – už do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti
 • poistenie je uzatvárané v renomovaných a silných poisťovniach s výborným ratingom a pôsobiacich na celom svete
 • GAP poistenie je výhodnejšia investícia ako zabezpečovacie systémy, pretože tie nedokážu ochrániť automobil pred haváriou či živelnou pohromou
 • výborná cena poistenia – už za menej než 0,30 € na deň máte istotu, že váš majetok má naozaj 100 % krytie

 

Zdroje:

https://www.netfinancie.sk/co-kryje-100-percentne-gap-poistenie/