Asistenčné služby

Asistenčné služby sú cennou súčasťou poistenia áut. Zabezpečujú totiž nielen finančnú náhradu, ale hlavne skutočnú pomoc v čase, keď ju najviac potrebujeme, ak stojíme s havarovaným alebo pokazeným autom na ceste ďaleko od domova, napríklad v zahraničí.

Okrem odťahu vozidla do servisu poskytuje poistenie asistenčných služieb množstvo ďalších výhod, ako napr. úhrada ubytovania alebo náhradnej dopravy domov. Poisťovne ponúkajú veľa rôznych „balíčkov“ asistenčných služieb, niektoré sú poskytované zadarmo ako súčasť povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia, iné sú hradené samostatne. Na trhu sú aj celkom samostatné poistky asistenčných služieb.

Poisťovne sa navzájom odlišujú nielen cenami, všeobecnými poistnými podmienkami a reklamou, ale v poistení motorových vozidiel nesmierne dôležitými asistenčnými službami. Prípady asistenčných služieb:

  • príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za žeriav
  • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla
  • úhradu nákladov na cestu do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla
  • uschovanie nepojazdného vozidla
  • poskytnutie náhradného vozidla
  • poskytnutie telefonického tlmočenia v zahraničí
  • technické a právne poradenstvo
  • ďalšie služby v prípade trvalej nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla.

Zdroje:

www.poistenie.sk

https://www.insia.sk/poistenie-os-b/poistenie-vozidiel/