Druhy životného poistenia

Uzavretiu životného poistenia by mala predchádzať dôsledná analýza vašich poistných potrieb. Táto analýza vám pomôže určiť primeranú výšku poistných súm, poistnú dobu, typ životného poistenia, najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých zložiek životného poistenia, prípadne ďalšie parametre. Analýzu potrieb by mal vykonať licencovaný a dobre vyškolený poisťovací agent. Najskôr by ste si teda mali vybrať dobrého poisťovacieho agenta (dnes sa to oficiálne nazýva „finančný agent v sektore poistenia a zaistenia“). Základným predpokladom je, aby poisťovací agent bol profesionál na plný úväzok, ktorý sa venuje sprostredkovaniu poistenia ako jedinej a hlavnej činnosti. Životné poistenie je „beh na dlhú trať“, preto venujte čas na výber, študovanie a rozhodovanie o vašom poistnom riešení. Nikdy neuzatvárajte poistnú zmluvu narýchlo. Pozrite si aj užitočné rady pred uzavretím životného poistenia. Nespoliehajte sa na to, čo vám kto povie, všetko si riadne preštudujte – poistnú zmluvu, poistné podmienky, spôsob plnenia, výluky. Keď niečomu nerozumiete, dajte si to vysvetliť.

Zdroje:

www.poistenie.sk/osobne/zivotne